Polityka zwrotów oraz reklamacji

Przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdź jej stan. Jeżeli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczyciela. Serwis telefonjaknowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o kontakt z Biurem Obługi Klienta.

Konsument – jest osobą fizyczną, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

Przedsiębiorca – jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Reklamacja usługi seriwsowej

Serwis https://telefonjaknowy.pl/ udziela 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, oraz użyte przez serwis części. Warunki gwarancji nie obejmują całego urządzenia. Serwis https://telefonjaknowy.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za wady urządenia, które nie są związane z wykonaną usługą serwisową

W wyjątkowych przypadkach serwis https://telefonjaknowy.pl/ wykonuje usługę z użyciem części dostarczonych przez klienta. Części te nie są objęte gwarancją, serwis nie odpowiado również za ich prawidłowe działanie, a czynności wykraczające poza ramy umówionej naprawy serwisowej są dodatkowo płatne. W przypadku ujawnienia wady części nie pochodzącej z serwisu https://telefonjaknowy.pl/ oraz konieczności ponownego demontażu oraz montażu sprawnego elementu naliczane będą opłaty zgodne z aktualnym cennikiem usług.

  • W przypadku wystąpienia usterki prosimy o kontaktu z Biurem Obługi Klienta w celu otworzenia zgłoszenia reklamacji.Urządzenie należy starannie zapakować w oryginalne opakowanie, oraz dołączyć do niego wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie https://telefonjaknowy.pl/
  • Każde zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
  • Pozytywne rozpatrzenie reklamacji zobowiązuje serwis do nieodpłatnego usunięcia usterki.
  • W przypadku niewykrycia usterki, lub stwierdzenia użytkowania niezgodnego ze specyfikacją producenta włąścicielowi zostaną naliczone koszty wysyłki zgodne z cennikiem.