Firma Novo Telecom powstała w 2013 roku. Jej główną działalnością był serwis urządzeń przenośnych oraz sprzedaż części zamiennych, tak jest do dziś.

Expresowe zgłoszenie

Wypełnij formularz expresowy

Uprzejmie informujemy, iż Współadministratorami Państwa danych osobowych jest Łukasz Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TELEFONJAKNOWY.PL, Aleksandrów 40, 26-630 Jedlnia-Letnisko, e-mail: bok@telefonjaknowy.pl, telefon: 530 282 823.

1. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty za warcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszymi usługami oraz jej dalszej realizacji (podstawa prawna przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.

3. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

4. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy, aż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym po raz ostatni miał miejsce kontakt w sprawie jej zawarcia. Natomiast Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

5. Mają Państw prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych.
  • Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.